AOPK ČR >> Rašovické skály
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Národní přírodní památka Rašovické skály

Rašovické skály

Předmět ochrany

Přírodní útvar s výskytem a) skalních a travinných ekosystémů skal a drolin, suchých trávníků a lesních lemů, b) lesních ekosystémů dubohabřin, teplomilných doubrav, suťových lesů a bučin, c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin pochybku severního (Androsace septentrionalis), řeřišničníku skalního (Arabidopsis petraea), hvozdíku sivého (Dianthus gratianopolitanus), huseníku chudokvětého (Fourraea alpina), koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a sasanky lesní (Anemone sylvestris), včetně jejich populací a d) skalních stěn a výchozů budovaných výlevy láv (bazanity, tefrity, trachyty, fonolity) a lávovými aglomeráty.

Základní údaje

Rozloha 85,01 ha
Nadmořská výška 400 - 585 m
Území je zvláště chráněno od 20. 5. 1992
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rašovické skály

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt