AOPK ČR >> Kudlačena
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní památka Kudlačena

Kudlačena

Předmět ochrany

Poslední zbytky rašelinných luk s typickými prvky vegetace jako jevu ojedinělého a vzácného v povodí Bečvy.

Základní údaje

Rozloha 5,63 ha
Nadmořská výška 630 - 650 m
Území je zvláště chráněno od 21. 12. 1988
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kudlačena

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt