AOPK ČR >> Magnetovec - Skalní hřib
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Přírodní památka Magnetovec - Skalní hřib

Předmět ochrany

Bazanitový skalní hřib. Jedná se o vypreparovanou část lávového příkrovu, tvořeného dvěma výlevy bazanitové horniny. Spodní výlev je pórovitější a více zvětralý, čímž selektivně vznikla tenká noha hřibu , na které sedí mohutná horní část široký klobouk .

Základní údaje

Rozloha 4,70 ha
Nadmořská výška 360 - 520 m
Území je zvláště chráněno od 22. 5. 1992
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Magnetovec - Skalní hřib

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt