AOPK ČR >> Louky pod Palcířem
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Louky pod Palcířem

Předmět ochrany

Extenzivně obhospodařované vlhké louky svazu Calthion s neupraveným vodním režimem a výskytem zvláště chráněných druhů rostlin.

Základní údaje

Rozloha 2,14 ha
Nadmořská výška 618 - 647 m
Území je zvláště chráněno od 25. 9. 2020
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Louky pod Palcířem

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt