AOPK ČR >> Bílé stráně
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Národní přírodní památka Bílé stráně

Předmět ochrany

Teplomilná společenstva na opuce

Základní údaje

Rozloha 1,31 ha
Nadmořská výška 277 - 330 m
Území je zvláště chráněno od 30. 3. 1954
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Bílé stráně

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt