AOPK ČR >> Trhovokamenické rybníky
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Trhovokamenické rybníky

Předmět ochrany

Rybniční soustava s biotopy makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod a bahnitých substrátů, vegetace vysokých ostřic a rákosin; přirozené koryto řeky v zachovalé údolní nivě s biotopy vlhkých pcháčových luk a tužebníkových lad, střídavě vlhkých bezkolencových luk, psárkových luk, nevápnitých mechových slatinišť a údolních jasanovo-olšových luhů; s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 58,48 ha
Nadmořská výška 526 - 534 m
Území je zvláště chráněno od 29. 8. 2019
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Trhovokamenické rybníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt