AOPK ČR >> Na Vážkách
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní památka Na Vážkách

Předmět ochrany

oligotrofní rybník s druhově bohatým společenstvem vážek, zejména s početnou populací vzácné vážky běloústé (Leucorrhinia albifrons)

Základní údaje

Rozloha 2,63 ha
Nadmořská výška 669 - 671 m
Území je zvláště chráněno od 11. 9. 2017
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Na Vážkách

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt