AOPK ČR >> Kosířské lomy
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Národní přírodní památka Kosířské lomy

Předmět ochrany

Území s výskytem a) travinných ekosystémů suchých trávníků, luk a pastvin, b) skalních ekosystémů skal a drolin, c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) a lněnky Dollinerovy (Thesium dollineri), včetně jejich populací, d) biotopů vzácného a ohroženého druhu živočicha přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria), včetně jeho populací a e) odkrytého geologického profilu, naleziště zkamenělin prvohorní fauny a krasových jevů v souvrství devonských vápenců.

Základní údaje

Rozloha 23,52 ha
Nadmořská výška 264 - 318 m
Území je zvláště chráněno od 5. 4. 2017
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kosířské lomy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt