AOPK ČR >> Zlatník
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Zlatník

Předmět ochrany

Území s výskytem a) přirozených skalních a travinných ekosystémů skal a drolin, vegetace efemér a sukulentů, suchých trávníků, nížinných až horských vřesovišť a lesních lemů, b) přirozených křovinných a lesních ekosystémů nízkých xerofilních křovin, vysokých mezofilních a xerofilních křovin a teplomilných doubrav a c) mohutného vypreparovaného lakolitu budovaného sodalitickým fonolitem, modelovaného procesy mrazového zvětrávání, s vysokými skalními stěnami, skalními sloupy, jehlami a věžemi, kryoplanačními terasami, včetně kamenných moří s ledovými jámami.

Základní údaje

Rozloha 79,17 ha
Nadmořská výška 244 - 522 m
Území je zvláště chráněno od 15. 4. 2017
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Zlatník

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt