AOPK ČR >> Tesařov
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka Tesařov

Předmět ochrany

Podmáčené pcháčové a rašelinné louky s bohatým výskytem zvláště chráněného druhu prstnatce májového (Dactylorhiza majalis).

Základní údaje

Rozloha 2,47 ha
Nadmořská výška 768 - 785 m
Území je zvláště chráněno od 1. 12. 2015
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Tesařov

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt