AOPK ČR >> Jezevčí vrch
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Jezevčí vrch

Předmět ochrany

Ochrana typického smíšeného porostu s bohatým bylinným podrostem v Lužických horách.

Základní údaje

Rozloha 66,77 ha
Nadmořská výška 500 - 664 m
Území je zvláště chráněno od 18. 11. 1967
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Jezevčí vrch

Území leží v chráněné krajinné oblasti Lužické hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt