AOPK ČR >> Vápenky
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní památka Vápenky

Předmět ochrany

Dubová bučina, reprezentativní porost Bílých Karpat

Základní údaje

Rozloha 10,60 ha
Nadmořská výška 470 - 560 m
Území je zvláště chráněno od 1. 8. 1991
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Vápenky

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt