AOPK ČR >> Uvezené
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní památka Uvezené

Předmět ochrany

Ukázka sesuvného území na prameništi, smíšený porost s hojným česnekem medvědím

Základní údaje

Rozloha 14,42 ha
Nadmořská výška 520 - 550 m
Území je zvláště chráněno od 1. 8. 1991
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Uvezené

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt