AOPK ČR >> Sviní hnízdo
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní památka Sviní hnízdo

Předmět ochrany

Smíšený listnatý porost s bohatým podrostem, naleziště motýla jasoně dymnivkového

Základní údaje

Rozloha 5,34 ha
Nadmořská výška 560 - 580 m
Území je zvláště chráněno od 1. 8. 1991
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Sviní hnízdo

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt