AOPK ČR >> Dobšena
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní památka Dobšena

Předmět ochrany

Extenzivní pastvina s prameništěm s populací kruštíku bahenního a dalších lučních vstavačovitých druhů

Základní údaje

Rozloha 1,43 ha
Nadmořská výška 525 - 580 m
Území je zvláště chráněno od 16. 9. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Dobšena

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt