AOPK ČR >> Černá Desná
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka Černá Desná

Předmět ochrany

Údolí horského potoka se soustavou vodopádů, peřejí, skalních ploten a evorzních útvarů - obřích hrnců až kotlů a na tok navazující svahový les charakteru acidofilní bučiny s ohroženými bylinnými druhy

Základní údaje

Rozloha 2,23 ha
Nadmořská výška 585 - 685 m
Území je zvláště chráněno od 1. 7. 2013
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Černá Desná

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt