AOPK ČR >> Hladké
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní rezervace Hladké

Předmět ochrany

Původní listnaté lesy s přestárlými bukovými porosty a pěnovcovými inkrustacemi; společenstva saproxylických druhů bezobratlých, zejména populace kriticky ohroženého tesaříka alpského a hnízdní kolonie silně ohroženého druhu holuba doupňáka

Základní údaje

Rozloha 38,41 ha
Nadmořská výška 490 - 820 m
Území je zvláště chráněno od 3. 1. 2013
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Hladké

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt