AOPK ČR >> Javorina
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Javorina

Předmět ochrany

Původní listnaté porosty v masivu Velké Javořiny tvořené především květnatými bučinami (asociace Dentario enneaphylli-Fagetum) a suťovými porosty (svazu Tilio-Acerion), mající ve své vrcholové části pralesovitý charakter.

Základní údaje

Rozloha 165,87 ha
Nadmořská výška 560 - 825 m
Území je zvláště chráněno od 31. 12. 1933
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Javorina

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt