AOPK ČR >> Bílé kameny
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka Bílé kameny

Předmět ochrany

Pískovcové útvary, které jsou vytvarované do oblých, hřibovitých až pravidelně kulovitých tvarů. Hornina je charakteristická vysokým podílem kaolinického tmele mezi křemennými zrny a špatně patrnou vrstevnatostí. Tyto petrografické vlastnosti podmiňují zvláště dobře patrný způsob zvětrávání svrchních partií pískovců do těchto tvarů.

Základní údaje

Rozloha 0,66 ha
Nadmořská výška 385 - 408 m
Území je zvláště chráněno od 4. 7. 1955
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Bílé kameny

Území leží v chráněné krajinné oblasti Lužické hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt