AOPK ČR >> Louka Na Miroslavi
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní památka Louka Na Miroslavi

Předmět ochrany

Mimořádně bohatá populace mečíku střechovitého a jeho biotop

Základní údaje

Rozloha 0,85 ha
Nadmořská výška 607 - 647 m
Území je zvláště chráněno od 30. 3. 2012
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Louka Na Miroslavi

Flóra

Předmětem ochrany přírodní památky je nevelké luční prameniště, podmáčená a mezofilní louka. Na lokalitě se v mimořádné koncentraci nachází populace silně ohrožených mečíků střecholistých (Gladiolus imbricatus), kterých díky pravidelnému pozdnímu kosení vykvetlo v roce 2010 1693 ks v roce 2011 2171 ks a v roce 2012 zde kvetlo více než 4000 jedinců. Dalším významným druhem zde je ohrožený prstnatec májový, kterých zde vykvétá kolem 500 jedinců.

Spektrum chráněných a významných druhů doplňují další rostliny z čeledi vstavačovitých prstnatec fuchsův, vemeník dvoulistý, bradáček vejčitý a kruštík širolistý.

.     

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt