AOPK ČR >> U Rozmoklé žáby
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka U Rozmoklé žáby

Předmět ochrany

Ochrana přechodových rašelinišť a rašelinných lesů s výskytem významných a zvláště chráněných druhů hub a rostlin

Základní údaje

Rozloha 1,54 ha
Nadmořská výška 395 - 400 m
Území je zvláště chráněno od 1. 6. 2011
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
U Rozmoklé žáby

Území leží v chráněné krajinné oblasti Lužické hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt