AOPK ČR >> Luž
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Luž

Předmět ochrany

Ochrana neovulkanického vrchu s lesními porosty charakteru acidofilních a klenových bučin

Základní údaje

Rozloha 25,89 ha
Nadmořská výška 645 - 792 m
Území je zvláště chráněno od 1. 10. 2011
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Luž

Území leží v chráněné krajinné oblasti Lužické hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt