AOPK ČR >> Svatošské skály
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Národní přírodní památka Svatošské skály

Svatošské skály

Předmět ochrany

Geomorfologicky ojedinělé žulové skalní útvary s fragmenty reliktních borů a s výskytem vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů

Základní údaje

Rozloha 2,01 ha
Nadmořská výška 380 - 440 m
Území je zvláště chráněno od 31. 12. 1933
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Svatošské skály

Geologie

Skalní útvary jsou tvořeny tzv. loketskou žulou. Jedná se o porfyrickou biotitickou žulu s až 10 cm velkými vyrostlicemi ortoklasu, občas jsou patrny také křemenné a křemen-rohovcové žilky. Žula vykazuje charakteristickou blokovou odlučnost podle tří navzájem přibližně kolmých směrů. V širokém spektru skalních tvarů můžeme tak zaznamenat skalní stěny, jehly a věže. Na vrcholcích útvarů se vzácně vyskytují erozní obří hrnce. Svatošské skály jsou vynikající ukázkou mrazového zvětrávání a erozní činnosti řeky Ohře. Některé skalní věže a jehly dosahují výšky až 50 m. 

Flóra

Vegetace chráněného území je tvořena pestrou mozaikou biotopů – od chudé vegetace skal a sutin po ostrůvky reliktních borů a kyselých bučin i doubrav.

Víte že

...Svatošské skály svými tvary připomínají svatební procesí? Podle toho jsou také pojmenovány – např. Ženich, Nevěsta, Muzikanti a Svědci. 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt