AOPK ČR >> Lysá hora
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Lysá hora

Lysá hora

Předmět ochrany

Fragmenty původních porostů horských smrčin na východním úbočí Lysé hory; klimatické smrčiny v nejvyšších polohách Moravskoslezských Beskyd náležející do smrkového vegetačního stupně a vytvářející v Západokarpatské biogeografické podprovincii v ČR nejdůležitější ostrov boreální bioty

Základní údaje

Rozloha 63,73 ha
Nadmořská výška 860 - 1315 m
Území je zvláště chráněno od 5. 1. 2011
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Lysá hora

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt