AOPK ČR >> Podloučky
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka Podloučky

Předmět ochrany

Luční společenstva xerotermních trávníků a lesní společenstva zachovalých květnatých a vápnomilných bučin s výskytem zvláště chráněných druhů vyvinutá na geologickém podloží slinitých pískovců

Základní údaje

Rozloha 116,40 ha
Nadmořská výška 263 - 426 m
Území je zvláště chráněno od 20. 11. 2010
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Podloučky

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český ráj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt