AOPK ČR >> Pstruží potok
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Pstruží potok

Předmět ochrany

Ekosystém ombrotrofního rašeliniště, podmáčených smrčin a olšin v pramenném území Pstružího potoka.

Základní údaje

Rozloha 23,18 ha
Nadmořská výška 670 - 732 m
Území je zvláště chráněno od 25. 10. 1989
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Pstruží potok

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt