AOPK ČR >> Pod Jelení studánkou
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Pod Jelení studánkou

Předmět ochrany

Mimořádně bohatá populace mravenců druhu Formica a jejich biotop

Základní údaje

Rozloha 144,73 ha
Nadmořská výška 1085 - 1258 m
Území je zvláště chráněno od 25. 10. 1989
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Pod Jelení studánkou

Geologie

Území leží v geomorfologické podsoustavě (oblasti) Východní Sudety, celek Hrubý Jeseník na jihovýchodním svahu Břidličné (1353 m n. m.) a Jeleního hřbetu (1367 m n. m.). Geologický podklad je tvořen mladšími devonskými sedimenty, minerálně chudšími, jemně břidličnatými tuhovými fylity s vložkami křemitých břidlic a kvádrových křemenců. Převažují půdy písčitohlinité a hlinitopísčité s obsahem různě velkého skeletu.

Flóra

Výrazně jsou zastoupena acidofilní společenstva s dominantními druhy Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, a živná stanoviště s převládajícími druhy Oxalis acetosella a Luzula sylvatica.

Fauna

Na lokalitě je mimořádně vysoká koncentrace kolonií mravenců rodu Formica, zejména druhu Formica lugubris.  Celkem zde bylo zjištěno 10 druhů mravenců.  Pozoruhodná je avifauna. Pozorováni zde byli sýc rousný, datel černý, strakapoud velký, budníček menší, králíček obecný, červenka obecná, pěvuška modrá, střízlík obecný, sýkora uhelníček, šoupálek dlouhoprstý, čížek lesní, hýl obecný, křivka obecná, pěnkava obecná, konipas bílý, linduška lesní, kos horský, krkavec velký. Ještě před několika lety byl opakovaně pozorován tetřev hlušec. I když se zde vyskytuje i zvěř černá, k poškozování mravenišť touto zvěří dochází výjimečně.

Způsoby péče o území

Hospodářské využívání je přizpůsobeno ekologickým podmínkám mravenců a ochranným podmínkám rezervace.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt