AOPK ČR >> Syslí louky u Loděnice
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Syslí louky u Loděnice

Syslí louky u Loděnice

Předmět ochrany

Ochrana původní populace kriticky ohroženého druhu živočicha sysla obecného

Základní údaje

Rozloha 4,71 ha
Nadmořská výška 330 - 380 m
Území je zvláště chráněno od 1. 4. 2010
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Syslí louky u Loděnice

Flóra

Jedná se o mezofilní ovsíkové louky s převahou kulturních druhů trav a bylin.

Fauna

Přírodní památka Syslí louky je velmi cenná zejména z hlediska zachování výskytu a udržení genofondu sysla obecného (Spermophilus citellus). Během roku 2015 bylo napočítáno přibližně 30 jedinců. Díky probíhajícímu managementu je populace sysla poměrně stabilní, ale lokalita je ochuzena o řadu bezobratlých živočichů, pro které se stává takový biotop nevhodným. Výjimkou jsou však zdejší vzácní vrubounovití brouci lejnožrouti Onthophagus vitulus a Onthophagus semicornis, kteří jsou svým vývojovým cyklem vázáni na trus syslů.

Způsoby péče o území

Populace sysla obecného je na zdejší lokalitě udržována pomocí vhodného managementu, který spočívá v mechanickém sekání  travnatého porostu 3 až 4 krát za rok, a to tak, aby výška travního porostu nepřesahovala 15 cm.

Omezení pro návštěvníky

Území je pro běžného pěšího turistu přístupno po východní hranici rezervace, kudy vede modrá turistická cesta z Loděnic do Bubovic. Z této turistické značky lze s trochou dávky trpělivosti pozorovat pobíhající sysly po okolní louce. V území není dovoleno rozdělávat ohně a tábořit. Vjezd motorových vozidel je pouze na povolení.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český kras

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt