AOPK ČR >> Kamenný vrch u Křenova
AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj Seznam lokalit

Přírodní památka Kamenný vrch u Křenova

Kamenný vrch u Křenova

Předmět ochrany

Pískovcový skalní hřbet se zajímavými tvary selektivního zvětrávání železitých poloh a inkrustací v pískovcích.

Základní údaje

Rozloha 0,39 ha
Nadmořská výška 360 - 370 m
Území je zvláště chráněno od 15. 11. 1991
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kamenný vrch u Křenova

Geologie

Posláním této přírodní památky je ochrana pískovcového skalního hřbetu se zajímavými tvary selektivního zvětrávání železitých poloh a inkrustací v pískovcích.

Jedná se o krátký skalnatý hřbet směru VSV-ZJZ tvořený křemennými pískovci střední části jizerského souvrství (střední turon), místy prostoupenými železitým tmelem. V západní části dlouhé 28 m, široké 7 m a vysoké 12 m jsou vyvinuty mezoformy a mikroformy reliéfu, podmíněné mj. výskytem železitých inkrustací (římsy, desky, kamenné růže). Viklan o rozměrech 1,8 x 1,7 x 1,5 m se vychyluje při mírném tlaku asi o 5 cm. Sesuté pískovcové bloky a balvanité sutě dokládají působení mrazu v chladných obdobích pleistocénu.

Flóra

Území bylo s výjimkou skalních povrchů a jejich suťového lemu v minulosti využíváno jako orná půda a usazení náletových dřevin se datuje pravděpodobně do období těsně po roce 1945. V současné době je skalní útvar ukryt ve vzrostlém lesním porostu, který nemá větší ochranářský význam. Dominuje zde borovice lesní (Pinus sylvestris) a významněji je zastoupen též habr obecný (Carpinus betulus).

Omezení pro návštěvníky

Lokalita je často navštěvována turisty, a to zejména vyhlídková skála na západním konci hřbetu. Nezodpovědní návštěvníci zde však mohou způsobit poškození skalních útvarů.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt