AOPK ČR >> Podgruň
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní památka Podgruň

Podgruň

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je mozaika bezlesých pastevních a rašelinných biotopů, na nichž jsou vyvinuta přírodě blízká společenstva organismů s výskytem typických, vzácných i zvláště chráněných druhů. Cílem ochrany území je zachování a zlepšování stavu dochovaných nelesních ekosystémů, které v krajině vytvářejí typickou pohledovou kulisu a jsou životním prostředím pro charakteristické, vzácné a zvláště chráněné druhy organismů.

Základní údaje

Rozloha 1,35 ha
Nadmořská výška 772 - 807 m
Území je zvláště chráněno od 15. 3. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Podgruň

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt