AOPK ČR >> Šafránová stráň
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Šafránová stráň

Šafránová stráň

Předmět ochrany

Populace silně ohroženého šafránu bělokvětého na druhově bohaté svahové louce

Základní údaje

Rozloha 0,23 ha
Nadmořská výška 556 - 560 m
Území je zvláště chráněno od 16. 6. 2009
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Šafránová stráň

Geologie

Malá (0,23 ha) přírodní památka Šafránová stráň se nachází v obci Suchý Důl v nadmořské výšce 560 m n. m. Jde o svažitou louku u silnice vedoucí k osadě Slavný.

Geologický podklad lokality tvoří druhohorní usazeniny. Konkrétně se jedná o prachovito-slínovcové souvrství (opuky) s obsahem kulovitých minerálních konkrecí. Vápnité prachovce zde mají jemně zrnitou strukturu a běžně se v nich objevují uhličitanové schánky pravěkých mořských živočichů.

Flóra

Lokalita byla odedávna využívána jako zemědělská půda. Podle mapy stabilního katastru z r. 1840 zde bylo pole. Na pozdější mapě pozemkového katastru je již větší část vedena jako louka. Díky značné svažitosti však nebyl pozemek výrazněji zasažen intenzifikací rostlinné výroby ve 2. polovině 20. století. To zde umožnilo rozvoj pestrého bylinného společenstva. Celé území památky pokrývá druhově bohatá ovsíková louka.

Předmětem ochrany, pro který byla přírodní památka vyhlášena, je silně ohrožený šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus). Populace šafránu bělokvětého zaujímá její střední část památky o výměře pouhých 0,05 ha. V roce 2008 zde bylo nasčítáno 230 kvetoucích rostlin. Šafrán kvete zjara, obvykle na začátku až v polovině dubna. Doba kvetení je závislá na průběhu počasí v daném roce. Listy, zásobující hlízu živinami, se postupně silně prodlužují, jak roste okolní porost. V zeleném stavu je lze najít ještě v červnu. Semeníky jsou zprvu ukryté v zemi, při dozrávání se tobolky dostávají nad povrch. Semena dozrávají obvykle ve druhé polovině června.

Z dalších významnějších druhů se zde vyskytuje škarda měkká čertkusolistá a ve stovkách exemplářů prvosenka vyšší.

Fauna

Louka je biotopem mnoha druhů hmyzu. Vyskytuje se zde silně ohrožený modrásek bahenní, motýl s velice zajímavým životním cyklem. Jeho housenky se vyvíjejí z vajíček, která samička klade do tmavě rudého květenství krvavce totenu. Po několikerém svlékání housenka oklame dělnici lučního mravence speciálním „parfémem“. Dělnice ji potom považuje za larvu vlastního druhu a odnese ji do mraveniště. Tam housenka pokračuje v klamavé strategii a živí se larvami a kuklami mravenců.  V mraveništi i přezimuje. Dospělý motýl vylétá na konci července a saje téměř výhradně nektar krvavce.

Způsoby péče o území

O louku pečují její vlastníci. Sečou ji dvakrát ročně. Je důležité, aby na louce nebyly prováděny před dozráním semen a zežloutnutím listů žádné zásahy, které by rostliny mohly poškodit.

Omezení pro návštěvníky

Jedná se o soukromý pozemek. Děkujeme Vám,  že netrháte šafrány a nevstupujetei do louky v období před senosečí.

Víte že

…navzdory svému jménu nekvete šafrán bělokvětý vždy bíle? Zdejší rostliny mají květy světle fialové.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Broumovsko

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt