AOPK ČR >> Na Vápenici
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka Na Vápenici

Předmět ochrany

Regionálně významné porosty vápnomilných a květnatých bučin na vápenatém podkladu, jediná populace kriticky ohrožené kapradiny hrálovité v oblasti Českého ráje a stratigraficky významné paleontologické naleziště.

Základní údaje

Rozloha 7,92 ha
Nadmořská výška 325 - 415 m
Území je zvláště chráněno od 16. 4. 2008
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Na Vápenici

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český ráj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt