AOPK ČR >> Údolí Klíčavy
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Údolí Klíčavy

Předmět ochrany

Zachovalá společenstva nivních luk, lesních porostů a vlastního toku potoka. V lokalitě je velká koncentrace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: všivec bahenní, zvonečník hlavatý, kosatec sibiřský, vstavač kukačka, vstavač osmahlý, prstnatec májový, kruštík modrofialový, hořeček ladní pobaltský, upolín nejvyšší, bledule jarní, tolije bahenní, ostřice Davallova, rak říční, rak kamenáč, mihule potoční, vranka obecná, čolek horský, čolek obecný, velevrub tupý, zmije obecná, užovka hladká, ještěrka obecná, ještěrka živorodá, ropucha obecná, slepýš křehký a otakárek fenyklový.

Základní údaje

Rozloha 33,02 ha
Nadmořská výška 337 - 388 m
Území je zvláště chráněno od 30. 9. 2008
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Údolí Klíčavy

Území leží v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt