AOPK ČR >> Těšovské pastviny
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní památka Těšovské pastviny

Těšovské pastviny

Předmět ochrany

Svahové luční porosty, které hostí významnou populaci vstavače kukačky (silně ohrožený druh) a populace dalších zvláště chráněných rostlin vemeníčku zeleného, vemeníku dvoulistého, pětiprstky žežulníku, vratičky měsíční a hruštičky prostřední.

Základní údaje

Rozloha 11,53 ha
Nadmořská výška 454 - 590 m
Území je zvláště chráněno od 24. 9. 2008
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Těšovské pastviny

Geologie

Geologickým podkladem lokality je dvojslídný andalusitický svor typ Šabina a drobnozrnný staurolitový svor.

Flóra

Těšovské pastviny jsou jednou z nejvýznamnějších lokalit s výskytem orchidejí v západních Čechách. Výslunné západně orientované svahy na úpatí Slavkovského lesa se pyšní unikátním souborem kosených a pasených středoevropských luk s bohatou populací vstavače kukačky (Anacamptis morio) a dalších druhů orchidejí jako vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), vemeníček zelený (Coeloglossum viride) či prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Roste zde i vzácná kapradinka vratička měsíční (Botrychium lunaria) a nenápadná hruštička prostřední (Pyrola media).

Způsoby péče o území

Pro dobré prospívání rostlinných společenstev se vzácnými a chráněnými druhy rostlin na této lokalitě je důležité tradiční obhospodařování – pravidelná senoseč kombinovaná s intenzivní krátkodobou pastvou. Důležitou podmínkou klíčení většiny vzácných druhů rostlin je existence tzv. gapů, tedy rozvolněných míst ve vegetaci, často s narušeným drnem nebo i půdním povrchem. Tohoto lze docílit tradičním lučním bránováním a následným vyhrabáním stařiny a mechové vrstvy.

Víte že

…květy kukaček mají barevné odchylky od typické nachové přes růžovou až po zcela bílou? Podle přilby z okvětních lístků připomínajících šaškovskou čapku je odvozeno jejich latinské druhové jméno.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt