AOPK ČR >> Bořinka
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Bořinka

Předmět ochrany

Společenstvo reliktního boru na hadci, významné mineralogické naleziště.

Základní údaje

Rozloha 8,93 ha
Nadmořská výška 486 - 515 m
Území je zvláště chráněno od 14. 12. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Bořinka

Území leží v chráněné krajinné oblasti Blanský les

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt