AOPK ČR >> Vlčí kámen
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Vlčí kámen

Vlčí kámen

Předmět ochrany

Zbytek starého bukového porostu.

Základní údaje

Rozloha 1,10 ha
Nadmořská výška 750 - 766 m
Území je zvláště chráněno od 15. 11. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Vlčí kámen

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt