AOPK ČR >> Quarré
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka Quarré

Předmět ochrany

Přírodní typicky vyvinuté vrchoviště náhorního typu s charakteristickou květenou vzácných a ohrožených druhů rostlin ve společenstvech: zachovalá vrchovištní vegetace bultů (sv. Sphagnion medii), vegetace vrchovištních šlenků (sv. Leuko-Scheuchzerion palustris a přechodné typy), vegetace sušších a degradujících částí vrchoviště s převažujícím bezkolencem modrým, zakrslá přírašelinná smrčina (as. Sphagno Piceetum).

Základní údaje

Rozloha 1,74 ha
Nadmořská výška 934 - 939 m
Území je zvláště chráněno od 1. 1. 2008
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Quarré

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt