AOPK ČR >> Upolínová louka pod Křížky
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Národní přírodní památka Upolínová louka pod Křížky

Upolínová louka pod Křížky

Předmět ochrany

Komplex typických lučních mokřadních společenstev Slavkovského lesa s výskytem některých vzácných a ohrožených druhů rostlin, např. vrby borůvkovité (Salix myrtilloides) a upolínu nejvyššího (Trollius altissimus).

Základní údaje

Rozloha 17,82 ha
Nadmořská výška 785 - 813 m
Území je zvláště chráněno od 1. 10. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Upolínová louka pod Křížky

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt