AOPK ČR >> Kynžvartský kámen
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní památka Kynžvartský kámen

Kynžvartský kámen

Předmět ochrany

Geologický fenomén žulový blok s dokonale vyvinutými mikrotvary zvětrávání (pseudoškrapy).

Základní údaje

Rozloha 0,02 ha
Nadmořská výška 608 - 610 m
Území je zvláště chráněno od 1. 10. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kynžvartský kámen

Geologie

Přírodní památka představuje osamělý žulový blok s dokonale vyvinutými žlábkovými pseudoškrapy, které dosahují hlouby až 60 cm. Jejich vznik předpokládá teplé a vlhké prostředí, které zde panovalo koncem třetihor.

Flóra

Pohledově působivý geologický útvar je usazen do harmonického přírodního prostředí na ploše porostlé nelesní dřevinnou zelení s výskytem běžných původních dřevin jako líska obecná, javor mléč, buk lesní, bez černý, ostružiník maliník atd.

Po obvodu skály vyrůstají keříčky borůvky černé, jahodníku truskavce a starčeku vejčitého. Samotný kámen je porostlý mechorosty Brachythecium spp. a lišejníky – zejména druhem terčovka skalní (Permelia saxatilis). Na území přírodní památky, v jejím ochranném pásmu a bezprostředním okolí nebyly zjištěny vzácné či chráněné druhy rostlin. Negativním jevem je především silný výskyt invazního bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum).

Fauna

Na území přírodní památky, v ochranném pásmu a bezprostředním okolí nebyly zjištěny vzácné či chráněné druhy živočichů.

Způsoby péče o území

Přímo na geologickém útvaru není třeba provádět aktivní management, pokud by došlo k nadměrnému zarůstání povrchu balvanu rostlinami nebo mechorosty, lze z estetického hlediska a jako prevence proti erozi kamene přistoupit k jejich odstranění.

Víte že

...Kynžvartský kámen je největší z žulových kamenů v okolí Kynžvartu? Vznikl již ve starohorách. Okolní zvětraliny byly odplaveny a zůstalo jen tvrdší jádro hrubozrnné žuly.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt