AOPK ČR >> Svatomariánské údolí
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Svatomariánské údolí

Svatomariánské údolí

Předmět ochrany

Zachovalé, přirozeně se utvářející koryto řeky Doubravy a výskyt dobře zachovalých lužních jasanových olšin v navazující nivě. V území se vyskytují vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Zejména se jedná o bleduli jarní, měsíčnici vytrvalou, vranku obecnou a ledňáčka říčního.

Základní údaje

Rozloha 13,37 ha
Nadmořská výška 394 - 410 m
Území je zvláště chráněno od 5. 6. 2007
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Svatomariánské údolí

Území leží v chráněné krajinné oblasti Železné hory

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt