AOPK ČR >> Anenský vrch
AOPK ČR - RP Jižní Morava Seznam lokalit

Přírodní památka Anenský vrch

Anenský vrch

Předmět ochrany

Stepní lada s roztroušenými křovinami a výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů typických pro bradlové pásmo Pavlovských vrchů. Svah s vegetací úzkolistých a širokolistých suchých trávníků, vysokých a nízkých křovin s výskytem zvláště chráněných teplomilných druhů rostlin a živočichů. Současně jde o biotop druhů ptačí oblasti a ukázku typického krajinného prvku území CHKO Pálava

Základní údaje

Rozloha 1,14 ha
Nadmořská výška 243 - 268 m
Území je zvláště chráněno od 1. 1. 1987
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Morava
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Anenský vrch

Víte že

Spolu se sousedním Růžovým kopcem stojí Anenský vrch trochu stranou zájmu veřejnosti. Nevede k němu turistická trasa, stojí uprostřed polí a vinohradů, nevysoký, neveliký - zkrátka není zrovna dominantou krajiny. Patří skutečně mezi ta méně významná chráněná území Pálavy. Přesto je vegetace Anenského vrchu pěknou ukázkou „světovosti“ Pálavy.

Kus Evropy jako na dlani

Není to tak, že by z Anenského vrchu bylo možné dohlédnout do mnoha koutů starého kontinentu. S nadmořskou výškou 268 m n.m. takové ambice skutečně nemá. Pro nevšední cestovatelský zážitek musíte zaměřit svůj zrak k zemi.

Tam totiž rostou kytky, které zaujmou kromě svého vzhledu i jmény. Najít můžeme řebříček panonský, roste tu čilimník rakouský, bílojetel německý, čilimník řezenský či dokonce strdivka sedmihradská.

Panonie je historické území, zahrnující části Maďarska a Rakouska, název čilimníku odkazuje na město Řezno v Bavorsku a pojem Sedmihradsko možná mnoha lidem nic moc neřekne, ale jiný název pro tutéž oblast – Transylvánie – jistě správně nasměruje nejen milovníky hororů. Jsou to však jen jména - skutečné areály rozšíření těchto rostlin jsou samozřejmě podstatně větší a např. čilimník řezenský na západě Čech zcela chybí.

Pro Pálavu je tohle „mísení kultur“ typické a má lví podíl na jejím druhovém bohatství. Území se totiž rozkládá na rozhraní několika biogeografických oblastí. Kromě běžných druhů střední Evropy sem početně zasahují právě panonské prvky a ač se to nezdá, i druhy Karpat zde mají své místo - Pálava je nejzápadnější výspou tohoto pohoří. Kromě toho sem Uherskou nížinou pronikají i druhy z dalekého Černomoří a podmínky podobné své domovině tu nacházejí i druhy středomořské.

Další zajímavosti území

Botanické průzkumy zaznamenaly na Anenském vrchu celkem 130 druhů vyšších rostlin (na necelý hektar rozlohy to zas tak slabé není), z druhů chráněných zákonem se zde vyskytují kosatec nízký, hvězdnice chlumní nebo třeba třemdava bílá.

Jako ostrov uprostřed zemědělsky obdělávané krajiny slouží Anenský vrch jako útočiště pro mnoho druhů živočichů – za všechny zmiňme ptáky hnízdící v křovinách, mezi nimiž patří k nejvýznamnějším ťuhýk obecný nebo pěnice vlašská.

 Více se o území dozvíte např. z plánu péče (viz odkaz níže).

Pavel Dedek

 

ústřední seznam ochrany přírody http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1228
plán péče o PP Anenský vrch PP_PP_Anensky_vrch_2013-2022_schvaleny_cely.pdf

Území leží v chráněné krajinné oblasti Pálava

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt