AOPK ČR >> Bílá voda
AOPK ČR - RP Jižní Morava Seznam lokalit

Přírodní rezervace Bílá voda

Předmět ochrany

Geomorfologicky cenné krasové území v devonských vápencích severní části Moravského krasu s jeho jeskynními systémy (jeskyně Stará Rasovna, Nová Rasovna, Holštejnská, Piková Dáma, Spirálka a další), s paleontologickými nalezišti, jakož i ochrana jeskynních, skalních a lesních společenstev, vázaných na toto specifické prostředí.

Základní údaje

Rozloha 30,53 ha
Nadmořská výška 460 - 510 m
Území je zvláště chráněno od 19. 4. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Morava
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Bílá voda

Víte že

Přírodní rezervace chrání geomorfologicky cenné krasové území se starými nebo aktivními ponory potoka Bílá voda. Bílá voda zde po vtoku do podzemí jeskyně Nová Rasovna začíná svoji trasu jednou ze dvou větví rozsáhlého jeskynního systému Amatérské jeskyně (celkem 40 km chodeb), aby se někde pod Ostrovskou plošinou už mimo rezervaci po spojení s druhou větví systému protékanou Sloupským potokem od Sloupu zrodila jediná jeskynní chodba vytvořená řekou Punkvou mířící k Macoše.

 Do systému Amatérské jeskyně řadíme postupně po podzemním proudu Bílé vody dílčí jeskyně Nová Rasovna, Stará Rasovna, Piková Dáma, Spirálka a 13C. Jeskyně Holštejnská a Lidomorna představují paleoponory (staré, nyní neaktivní ponory Bílé vody, většinou i zcela ucpané sedimenty). Velmi zajímavá situace nastává za jarních povodní při dešti a rychlém tání sněhu. Ponory Nové a Staré Rasovny nestačí odvádět vodu potoka do podzemí a v údolí se tvoří povodňové jezero se dvěma stěnami, které přehrazují údolí Bílé vody. První stěna před Novou Rasovnou je vysoká asi 4 m a po jejím přetečení zabrání povrchovému odtoku Bílé vody stěna druhá ve Staré Rasovně. Ta je výrazně vyšší a povodňové jezero se raději rozlije do luk u Holštejna, než aby překonalo stěnu u Staré Rasovny. Zde však údolí Bílé vody pokračuje ve výšce dál jako mělké údolí k Ostrovu a údolí u Staré Rasovny nazýváme poloslepé údolí. Typické slepé zcela uzavřené dál nepokračující údolí je údolí Rudického propadání.

Ve vyšším pokračování údolí Bílé vody najdeme několik velkých závrtů, které lze charakterizovat jako řícené závrty. Zejména Wankelův závrt a u jeskyně Spirálka Bártkův závrt.

 Údolní zářez Nové Rasovny do levého údolního svahu Bílé vody představuje velmi krátké slepé údolí, kde Bílá voda tzv. říčním pirátstvím přebrala minimálně část, ne-li celou jeskyni Nová Rasovna Lipoveckému potoku. Lipovecký potok vytvořil svoje chodby Nové Rasovny příliš blízko údolnímu svahu Bílé vody, a ta si do jeho chodeb vyhlodala odtokové cesty zřejmě při zaplavení údolí povodňovým jezerem a postupně Novou Rasovnu převzala jako svoji dnes hlavní odtokovou jeskyni.

 Přírodní rezervace chrání také paleontologická naleziště a jeskynní, skalní a lesní společenstva vázaná na specifické prostředí devonských vápenců.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Moravský kras

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt