AOPK ČR >> Velký vrch u Vršovic
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Národní přírodní památka Velký vrch u Vršovic

Předmět ochrany

Lesní ekosystémy dubohabřin a teplomilných doubrav, travinné a křovinné ekosystémy suchých trávníků a vysokých mezofilních a xerofilních křovin, biotop společenstva teplomilných hřibovitých (Boletales), pečárkotvarých (Agaricales) a kustřebkotvarých (Pezizales) hub, včetně vzácných a ohrožených druhů a jejich populací a naleziště obnažených vypálených jílů (porcelanitů) s otisky třetihorní flóry.

Základní údaje

Rozloha 37,26 ha
Nadmořská výška 204 - 303 m
Území je zvláště chráněno od 1. 10. 1989
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Velký vrch u Vršovic

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt