AOPK ČR >> Malý a Velký štít
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Malý a Velký štít

Předmět ochrany

Ekosystémy opukových skalních hran a výchozů a suťového lesa s výskytem řady vzácných rostlin a živočichů ze skupiny glaciálních reliktů, zejména medvědice léčivé.

Základní údaje

Rozloha 9,16 ha
Nadmořská výška 420 - 460 m
Území je zvláště chráněno od 1. 10. 1989
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Malý a Velký štít

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt