AOPK ČR >> Kněhyně - Čertův mlýn
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Kněhyně - Čertův mlýn

Kněhyně - Čertův mlýn

Předmět ochrany

Ochrana reliéfu a přirozených ekosystémů vrcholových partií Beskyd, které budou sloužit jako trvalá výzkumná a srovnávací plocha v krajině dotčené imisemi.

Základní údaje

Rozloha 197,59 ha
Nadmořská výška 1005 - 1257 m
Území je zvláště chráněno od 30. 1. 1989
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kněhyně - Čertův mlýn

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt