AOPK ČR >> Vrapač
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Vrapač

Vrapač

Předmět ochrany

Přirozený ekosystém lužního lesa v úvalové nivě Moravy, jakož i ochrana všech vlastností tohoto velkého vodního toku a jeho nivy.

Základní údaje

Rozloha 79,92 ha
Nadmořská výška 236 - 237 m
Území je zvláště chráněno od 30. 1. 1989
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Vrapač

Způsoby péče o území

Do porostů je zasahováno v minimální míře podle plánu péče za účelem zajištění prostorové a druhové diferenciace stromového patra. Oplocenky slouží ke snížení okusu dančí zvěří.

Omezení pro návštěvníky

Území je přístupné pouze po červené turistické značce.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt