AOPK ČR >> Červený kříž
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Červený kříž

Předmět ochrany

Ekosystém teplomilné doubravy s mochnou bílou.

Základní údaje

Rozloha 12,21 ha
Nadmořská výška 410 - 426 m
Území je zvláště chráněno od 30. 1. 1989
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Červený kříž

Území leží v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt