AOPK ČR >> Cikánka I
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Národní přírodní památka Cikánka I

Cikánka I

Předmět ochrany

Skalnatý vápencový výchoz se společenstvem skalní stepi.

Základní údaje

Rozloha 4,55 ha
Nadmořská výška 310 - 332 m
Území je zvláště chráněno od 1. 9. 1988
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Cikánka I

Geologie

Protáhlý hřbet je tvořen řeporyjskými vápenci, pod které se noří slivenecké vápence.

Flóra

Protáhlý plochý hřbet hostí kavylový trávník, který silně upomíná na subkontinentální step. („Pravé“ kontinentální stepi se rozkládají na rozsáhlých rozlohách od Černého moře po Čínu a Mongolsko, přežívání dřevin je na nich omezeno přílišnými mrazy).

Dominantou stepi na Cikánce je kavyl Ivanův, který vytváří společně se smělkem štíhlým, kostřavou walliskou žlábkatou, lipnicí úzkolistou a bojínkem tuhým suchomilný a teplomilný trávník. Kavylový trávník za květu připomíná vlnící se moře. Kavyl Ivanův má totiž několik decimetrů dlouhou pérnatě chlupatou osinu, která vlaje ve větru. Osina pomáhá v šíření obilek větrem na rozlehlých stepích a zavrtávání obilky do půdy. Příbuzný kavyl vláskovitý, rostoucí na kamenitých svazích, má osinu nechlupatou a stočenou.

Skalnaté svahy hostí i drobný keříček devaterník šedý příbuzný středomořským cistům, cibuloviny bělozářku liliovitou a modřenec tenkokvětý, a také jeden ze symbolů jara - koniklec luční. V květnu a červnu rozkvétá modrými květy jindy nenápadný len rakouský, který byl vysazen romantickými botaniky v 19. století. Len rakouský roste původně v jižní a jihovýchodní Evropě, včetně panonské části jižní Moravy. Rokle podél plošiny zarůstá dřevinami.

Fauna

Fauna bezobratlých je zde poměrně dobře prozkoumaná. Z měkkýšů se zde vyskytují druhy skalních stepí jako žitovka obilná (Granaria frumentum) či zrnovka žebernatá (Pupilla sterri).

Řada vzácných reliktních stepních druhů fytofágních brouků spadá zvláště do čeledi mandelinkovití a nosatcovití (např. Coptocephala rubicunda, krytohlav Cryptocephalus schaefferi, bázlivec (Galeruca pomonae), dřepčík Aphthona atrocaerulea a Aphthona herbigrada, štítonoš Cassida pannonica, rod Apion, Phrydiuchus topiarius a Gymnaetron plantaginis), dále pak do čeledi střevlíkovití, např. kvapník Harpalus caspius roubali, Ophonus cordatus a Panagaeus bipustulatus. Z vzácných blanokřídlých stojí za zmínku samotářská včela Megachile lagopoda a drobná včela Rhophitoides canus.

Druhově velmi početná je fauna motýlů. Žije zde kriticky ohrožení soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon), soumračník podobný (Pyrgus armoricanus), modrásek východní (Pseudophilotes vicrama), okáč metlicový (Hipparchia semele), ohrožený ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae) atd.

Z obratlovců je zde možné potkat užovku obojkovou (Natrix natrix) či běžné ptačí zástupce jako budníčka menšího (Phylloscopus collybita), budníčka lesního (Phylloscopus sibilatrix), rehka domácího (Phoenicurus ochruros), hýla obecného (Pyrrhula pyrrhula) nebo skřivana polního (Alauda arvensis).

Způsoby péče o území

Kavylovou step je vhodné občas přepásat či kosit, aby nezarostla dřevinami. Na kontaktu s křovinatou roklí je třeba vyřezávat trnky, nepůvodní pámelník a žanovec měchýřník.

Omezení pro návštěvníky

Nejvhodnější přístup vede po červené turistické značce z Radotínského údolí od Maškova mlý. Jižně od Cikánky se nachází veřejnosti nepřístupný dobývací prostor a obtížně  prostupná křovinatá rokle. Pěší vstup do vlastního území není nijak omezen.

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt