AOPK ČR >> Hojná voda
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Národní přírodní památka Hojná voda

Předmět ochrany

Kromě Žofínského pralesa naše nejstarší rezervace (1838). Dochovaný zbytek původního pralesovitého lesního porostu ponechaného samovolnému vývoji, který je ukázkou horských smíšených jedlo-bučin typických pro oblast Novohradských hor a společenstev montánních lesních pramenišť.

Základní údaje

Rozloha 9,19 ha
Nadmořská výška 795 - 890 m
Území je zvláště chráněno od 28. 8. 1838
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Hojná voda

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt