AOPK ČR >> Nezabudické skály
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Nezabudické skály

Předmět ochrany

Teplomilná společenstva skalních stepí, lesostepí a hájů na podkladu algonkických břidlic s bohatým výskytem reliktních druhů květeny a zvířeny. Cenné jsou zejména bohaté populace plazů a ještěrů, které jsou jinak mimořádně vzácné, s omezeným výskytem v ČR.

Základní údaje

Rozloha 23,68 ha
Nadmořská výška 246 - 410 m
Území je zvláště chráněno od 1. 12. 1988
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Nezabudické skály

Území leží v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt